მატარებლების განრიგი იცვლება!

მატარებლების განრიგი იცვლება!
საქართველოს რკინიგზა  საგარეუბნო მატარებლების მოძრაობის გრაფიკს  ცვლის.

განრიგი  შეგიძლიათ იხილოთ  თანდართულ ცხრილში.